61. Jüriöö orienteerumise teatejooks

2020 aastal jäi Jüriöö teateorienteerumise võistlus ära, siis aastal 2021 on Jüriöö uuesti planeeritud.

Aeg ja koht: 2020 jäi võistlus ära

Orienteeruv ajakava:

18.00 mandaat, võistlusmaterjalide jagamine

19.45 rongkäigu algus

20.15 võistluse avamine

21.00 ühisstart I vahetusele (päike loojub 20:51)

00.00 eeldatav harrastajate klassi võitja finiš

01.00 eeldatav põhiraja absoluutklassi võitja finiš

01.00-02.30 autasustamine jooksvalt, ca 10 min peale vastava klassi 3-nda koha lõpetamist

 

Osavõtjad: Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega.

Alla 14 aastastel (2007.a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab selle enne võistlusmaterjalide kätte saamist sekretariaati. EOL-i liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest.

 

Rajad ja klassid: Võisteldakse kahel erineval rajal, mis on omakorda jagatud erinevateks klassideks.


I Põhirada: viieetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 5 võistlejat, neist kaks naised. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M.
Arvestust peetakse järgmistes klassides:
Absoluutklass: kõik põhirajale registreerunud võistkonnad;
Noored: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (s. 2003.a. või hiljem);
Veteranid: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja üksikliige mitte noorem kui 40 aastat (s. 1981. a. või varem). Vanuste summa arvutatakse sünniaasta alusel.


II Harrastajate rada: kolmeetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 3 võistlejat, neist üks naine. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M. Harrastajate rada on sama põhiraja I-III vahetuste rajaga.

 

Märkesüsteem: Elektrooniline puutevaba SPORTident märkesüsteem.


Võistlemise kord: Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi. Võitjaks on määrustepäraselt esimesena lõpetanud võistkond. Start suletakse 30 minutit peale põhiraja võitja võistkonna lõpetamist. Viis minutit peale stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistkonnaliikmetele (sh tühistatud võistkondade liikmetele). Finiš suletakse 2 tundi pärast võistlejate ühisstarti.


Autasustamine: Rändauhinna Kalevipoeg kivi viskamas" saab aastaks enda valdusesse absoluutklassi võitjavõistkond. Võitnud võistkonna igat liiget autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö teatejooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu "Jõud". Absoluutklassis autasustatakse esimest kolme võistkonda. Eraldi autasustatakse noorte ja veteranide parimat võistkonda, samuti harrastajate parimat võistkonda. Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat.

 

Registreerimine:

Registreerimine hiljemalt 19. aprillil 2021 Osport.ee online-teenuse kaudu (https://www.osport.ee).

Registreerimisel teatada võistlejate nimeline jooksujärjekord koos SI-pulkade numbritega (juhul kui see erineb EOL andmebaasis olevast) või SI rentimise vajadus. SI laenutus võistluskeskuses on 1 €/võistleja. Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.

 

Osavõtumaks:

 

Osavõtumaks tasuda 19. aprilliks 2021 Orienteerumisklubi Ilves arvelduskontole

EE302200001120086880

ILVES ORIENTEERUMISKLUBI

Swedbank

 

Kontakt: jurioo(at)okilves.ee


Korraldajad: Eestimaa Spordiliit “Jõud”, Eesti Orienteerumisliit, OK Ilves.

Peakorraldaja: Margus Sarap
Rajameister: Sven Oras

Sekretariaat: 
IT:
EOL volinik ja žürii esimees: Pear Post