56. Jüriöö orienteerumise teatejooks

Aeg ja koht: Laupäeval, 18. aprillil 2015 Alatskivi.

Mandaat, riietumine, pesemine : Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool (Kooli 1)

Võistluskeskus: Alatskivi lossihoov

 

Ajakava:

18.00 mandaat, võistlusmaterjalide jagamine

18.00 – 

20.00 avatud on treeningrada

20.00 rongkäigu algus

20.30 võistluse avamine

21.30 ühisstart I vahetusele

00.00 eeldatav harrastajate klassi võitja finiš

01.00 eeldatav põhiraja absoluutklassi võitja finiš

01.00-02.30 autasustamine jooksvalt, ca 10 min peale vastava klassi 3-nda koha lõpetamist

 

Osavõtjad: Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega. Alla 14 aastastel (2002.a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab loa enne võistlusmaterjalide kätte saamist mandaati. EOL-i liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest.


Rajad ja klass

Võisteldakse kahel erineval rajal:


I Põhirada: viieetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 5 võistlejat, neist kaks naised. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M-N-M.
Arvestust peetakse järgmistes klassides:
Absoluutklass: kõik põhirajale registreerunud võistkonnad;
Noored: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (s. 1997.a. või hiljem);
Veteranid: Võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja üksikliige mitte noorem kui 40 aastat (s. 1975. a. või varem). Vanuste summa arvutatakse sünniaasta alusel.


II Harrastajate rada: kolmeetapiline teatejooks, võistkonna suuruseks on 3 võistlejat, neist üks naine. Kohustuslik jooksujärjestus M-N-M. Harrastajate rada on sama põhiraja I-III vahetuste rajaga.

Rajapikkused (orienteeruvad):

1,3 vahetus 7,1km/19KP    

2,4 vahetus 5,4km/17KP     

5 vahetus 9,0km/25KP

Kokku 5.vahetust ca 34km

 

Harrastajatel 1, 2 ja 3 vahetus

 

Tõusumeetrid - mehed 1. ja 3. vahetus 215m, naised 2. ja 4. vahetus 155m, mehed 5. vahetus 255m.

   

 

Maastik: Alatskivi jõe ürgorg, Alatskivi asula ja lossipark, Kalevipoja säng ja Linnamägi. Tihe teeded ja radade võrk, eriti asulas ja asula ümbruses. Maastik valdavalt lage ja poollage, paljudes kohtades haritavat maad. Raja piirkonnas 50% metsa, metsa läbitavus väga erinev. Alatskivi jõe oru põhi soine ning kannatab paljudes kohtades kopra tegevuse tõttu. Reljeefivormid Alatskivi ürgorule kohased (ürgoru nõlva kõrgus 35m, üksikud järsemad osad ja künkad max 25m). Ürgoru põhjas on erineva kõrgusega üksikud künkad ja pikem ahelik (oos).

Ohukohad: Järved, tiigid ja kraavid, Alatskivi jõge on soovitav ületada sildade kaudu. Autoteed!

Keelualad: Hoonestatud alad (märk 527)

 

Maastikunäidised:

 

Alatskivi 1          Alatskivi 3        

 

Kaart: Kaart 1:10 000, h 2,5 m, välitööd 2014 a. kevadel. Kaardistaja Kalle Kalm. Eelmised kaardid 2012026.


Märkesüsteem: Elektrooniline SPORTident märkesüsteem.


Võistlemise kord: Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe etapi. Võitjaks on määrustepäraselt esimesena lõpetanud võistkond. Start suletakse 30 minutit peale põhiraja võitja võistkonna lõpetamist. Viis minutit peale stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistkonnaliikmetele (sh tühistatud võistkondade liikmetele). Finiš suletakse 2 tundi pärast võistlejate ühisstarti.


Autasustamine: Rändauhinna "Kalevipoeg kivi viskamas" saab aastaks enda valdusesse absoluutklassi võitjavõistkond. Võitnud võistkonna igat liiget autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. Juhul, kui võidab välisriigi võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö teatejooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu "Jõud". Absoluutklassis autasustatakse esimest kolme võistkonda. Eraldi autasustatakse noorte ja veteranide parimat võistkonda, samuti harrastajate parimat võistkonda. Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest lõpetajat.

 

Registreerimine:

Registreerimine hiljemalt 13. aprillil 2015 Osport.ee online-teenuse kaudu (https://www.osport.ee).

Registreerimisel teatada võistlejate nimeline jooksujärjekord koos SI-pulkade numbritega (juhul kui see erineb EOL andmebaasis olevast) või SI rentimise vajadus. SI laenutus võistluskeskuses on 1 €/võistleja. Registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.

 

Osavõtumaks:

Absoluutklass (s.h. veteranid) 50 €/võistkond

Noored 15 €/võistkond

Harrastajad 30 €/võistkond

 

Osavõtumaks tasuda 13. aprilliks 2015 Orienteerumisklubi Ilves arvelduskontole

EE302200001120086880

ILVES ORIENTEERUMISKLUBI

Swedbank

 

Kontakt: jurioo(at)okilves.ee


Lisainfo ilmub jooksvalt korraldaja koduleheküljel:

http://www.okilves.ee/voist/jurioo/2015/

 

Korraldajad: Eestimaa Spordiliit “Jõud”, Eesti Orienteerumisliit, OK Ilves.

Peakorraldaja: Margus Sarap
Rajameister: Kalle Kalm
Sekretariaat: Meelike Pandis, Vaike Tomann 
IT: Tarmo Klaar
EOL volinik ja žürii esimees: Jüri Joonas