EESTI AKADEEMILINE SPORDILIIT 

 ESTONIAN ACADEMIC SPORTS FEDERATION

 

 

EESTI ÜLIÕPILASTE 2015. A. MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISES

 

J u h e n d

1. EESMÄRK. Selgitada Eesti üliõpilaste meistrid; ergutada orienteerumisharrastust EASL-i liikmesõppeasutustes ja teistes kõrgkoolides.

2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad pühapäeval, 03. mail 2015 a. algusega kell 11.00 koos võistlusega ILVES-3 (http://okilves.ee/voist/ilves3/2015/index.php). Võistluskeskus asub Vooremäe suusakeskuse parklas, Haaslava vallas, Tartumaal. Üliõpilaspiletite kontroll kell 09.45.

 

3. KORRALDAMINE. Võistlused organiseerib Eesti Akadeemiline Spordiliit koos orienteerumisklubiga Ilves  http://okilves.ee/

4. OSAVÕTJAD. Võistlustest saavad osa võtta üliõpilased, kellel on kehtiv Eesti üliõpilaspilet ja vilistlased, kes on lõpetanud õppeasutuse 2014. a ja hiljem. Võistlustel võivad osaleda ka kõrgkoolide ja nende spordiklubide töötajad (põhitöökoht kõrgkoolis).

EASL-i liikmeskonda mittekuuluvate õppeasutuste üliõpilased ja töötajad saavad osaleda pärast osavõtutasu (9 EUR) õigeaegset tasumist otse korraldajatele OK Ilves.

5. SÜSTEEM. Võistlus peetakse lühendatud tavarajal, klassides M21E ja N21E (üliõpilaste paremusjärjestus selgitatakse väljavõttena MN21E võistlusklasside tulemustest). Võistlusel on  kasutusel SI-süsteem. Registreerimisel teatada oma SI-number. SI-kaarti on võimalik rentida korraldajatelt
(1 EUR, rentija tasub selle ise).

           

6. MAASTIK JA KAART.   Vooremägi on tiheda radade ja teede võrguga 60 m suhtelise kõrgusega mägi. Metsa läbitavus on enamasti hea ja keskmine. Maastikul on mõned väikesed sood tasasemal maastikuosal kagu- ja lõunaosas. Mitmel pool on viimasel paaril aastal tehtud harvendusraiet. Selle tulemusena on tekkinud palju metsa väljaveoteid, millest suuremad on kaardil märgiga 508.0 (kaduv rada), kuid paljusid pole. Maastikul on palju väikseid jooksuradu ja mägirattakrossi radu, mis kõik on kaardil märgiga 507.0 (väike jalgrada)

 

7. AUTASUSTAMINE. Võitjatele omistatakse Eesti üliõpilaste 2015. a. meistri nimetus ja autasustatakse medali, diplomi ja auhinnaga, teise ja kolmanda koha saavutanuid autasustatakse medali, diplomi ja meenega.

8. MAJANDAMINE. EASL tasub liikmesõppeasutuste üliõpilaste osavõtumaksu. Osavõtjate sõidu- ja kõik muud kulud kannavad lähetavad õppeasutused või osavõtjad.

 

9. REGISTREERIMINE. Registreerimine toimub osport lehel osport.ee kuni 26.04.2015 (klubi asemel märkida kõrgkool) või e-posti teel easl@easl.ee

VÕISTLUSED TOIMUVAD, KUI 26.04.2015 ON OSAVÕTUST TEATANUD VÄHEMALT 3 EASL-I LIIKMESKOOLI. 

KlubiSHS(CMS) by Tak-Soft 2007-2009, ver: 1.3 2019-0104 www.tak-soft.com